TPHCM áp dụng Chỉ thị 16 tăng cường

Thời gian cách ly xã hội tại TPHCM chuẩn bị kết thúc nhưng dịch COVID-19 vẫn chưa thể kiểm soát và còn diễn biến phức tạp, vì vậy TPHCM sẽ tiếp tục thực ...