ĐƯỜNG DẪN BẠN VỪA GÕ SAI: https://weblamdep.vn/kim-ly-cham-tha-thinh-bang-tieng-viet-ho-ngoc-ha-phai-than-troi-vi-cau-noi-cua-ban-trai
Mời bạn bấm vào link bên cạnh để vào trang: