ĐƯỜNG DẪN BẠN VỪA GÕ SAI: https://weblamdep.vn/hoc-sinh-truong-doan-thi-diem-ke-lai-giay-phut-thoat-hiem-khi-bi-bo-quen-tren-xe-dua-don
Mời bạn bấm vào link bên cạnh để vào trang: