ĐƯỜNG DẪN BẠN VỪA GÕ SAI: https://weblamdep.vn/da-nang-xac-dinh-1079-nguoi-tiep-xuc-gan-voi-benh-nhan-nhiem-covid-19
Mời bạn bấm vào link bên cạnh để vào trang: