Sự trả thù câm lặng (Phần 13)

Bà Thủy gào lên, đôi mắt đã vằn đỏ và ánh nhìn hằn học, trợn trừng ấy của bà chiếu thẳng vào cô, như thể sắp soi ra được sự dối trá của cô vậy. Trâm đột nhiên cảm thấy khó thở. Quả nhiên là mẹ của Tuấn, bà Thủy với Tuấn giống hệt nhau ngay cả ở lời n